1. DEFINITII SI TERMENI

Box it – este denumirea comerciala a S.C. MARLI SERVICES & CONSULTING SRL. , persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Sector 1,  Strada G-RAL CONSTANTINIDE, NR. 8, Bloc C1, Etaj 1, Ap. 2, CAMERA 1 , avand numar de ordine in Registrul Comertului J40 / 1559 / 04.02.2016, cod unic de inregistrare fiscala 35595050

Depozitar – Box it sau orice partener Box it

Deponent – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi încredinţează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile depozitate

Client/Utilizator – orice persoana fizica/juridica care, prin finalizarea procesului de comanda de pe site, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale

Site – domeniul www.Boxit.ro si subdomeniile acestuia

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Servicii pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Depozitar.

Contract – reprezinta contractul intre depozitar si deponent care se incheie la livarea cutiilor de catre depozitar

Continut
•    toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic
•    continutul oricarui e-mail trimis de depozitar prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil
•    orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Depozitarului, Deponentului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta
•    informatii legate de Serviciile si/sau tarifele practicate de Depozitar intr-o anumita perioada
•    informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Depozitarul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada
•    date referitoare la Depozitar, sau alte date privilegiate ale acestuia

Document – prezentele Termene si Conditii

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de depozitar intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea deponentului cu referire la informatiile continute de acesta

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Deponentul încredinţează depozitarului spre păstrare, cu titlu de depozit, bunurile depozitate in cutiile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din contract.

2.2. Depozitarul asigură păstrarea bunurilor într-un imobil specificat in contractul fizic

2.3. Deponentului i se vor livra cutiile, mentionate in anexa nr. 1 la contract, in care acesta va pune bunurile, cutiile fiind sigilate in fata sa, depozitarul necunoscand continutul acestora.

 

 1. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata depozitării bunurilor primite în depozit, in cutiile prevazute in anexa nr.1 este stabilita pe termen determinat.

3.2. Inainte cu minim 5 zile de expirarea perioadei contractuale deponentul are obligatia sa solicite restituirea cutiilor si incetarea contractului.In situatia in care deponentul nu notifica depozitarului restituirea cutiilor si incetarea contractului, contractul se prelungeste automat pe o perioada nedeterminata pana cand deponentul adreseaza o notificare depozitarului, cu obligatia deponentului de a achita contravaloarea bunurilor depozitate si a tuturor cheltuielilor efectuate cu bunurile.

3.3. La încheierea termenului, depozitarul se obliga sa inapoieze deponentului bunurile depozitate in cutiile prevazute in anexa nr. 1, la domiciliul acestuia pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 

 1. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. Preţul depozitării este de 15 lei/cutie/luna pe toată durata contractului, daca aceasta durata este mai mare sau egala cu 9 luni, iar numarul de cutii depozitate este mai mare sau egal cu 5.

4.2. Pretul depozitarii este de 20 lei/cutie/luna pe toata durata contractului, daca aceasta durata este mai mare sau egala cu 9 luni, iar numarul de cutii depozitate este mai mic sau egal cu 4.

4.3. Pretul depozitarii este de 20 lei/cutie/luna pe toata durata contractului, daca aceasta durata este mai mare sau egala cu 4 luni, iar numarul de cutii depozitate este mai mare sau egal cu 5.

4.4. Pretul depozitarii este de 25 lei/cutie/luna pe toata durata contractului, daca aceasta durata este mai mare sau egala cu 4 luni, iar numarul de cutii depozitate este mai mic sau egal cu 4.

4.5. Pretul depozitarii este de 30 lei/cutie/luna pe toata durata contractului, daca aceasta durata este mai mica de 4 luni, iar numarul de cutii depozitate este mai mare sau egal cu 5.

4.6. Pretul depozitarii este de 35 lei/cutie/luna pe toata durata contractului, daca aceasta durata este mai mica de 4 luni, iar numarul de cutii depozitate este mai mic sau egal cu 4.

4.7. Plata pentru pretul convenit la pct. 4.5. si 4.6. se va face in avans, pentru lunile respective (una, doua sau trei). Daca deponentul doreste restituirea tuturor obiectelor inainte de implinirea termenului contractual, suma platita in avans nu va fi restituita.

4.8. Plata pentru pretul de la pct. 4.1., 4.2., 4.3. si 4.4. se va face in avans pentru minimul lunilor de depozitare conform pachetului de preturi ales (minim 4 sau 9 luni), iar pentru restul perioadei ramase se va face lunar, in termen de 5 (cinci) zile de la emiterea facturii, sau in avans. Daca deponentul doreste restituirea tuturor obiectelor inainte de implinirea termenului contractual, suma platita in avans aferenta lunilor in care nu se mai doreste depozitarea bunurilor, va fi restituita incepand cu luna urmatoare dupa solicitarea cutiei de catre deponent Partile vor putea sa stabileasca o alta modalitate de plata agreata de comun acord, printr-un act aditional.

4.9. Beneficiarul va primi o instiintare de expirare a termenului de depozitare (conform platii efectuate) pe e-mail cu 5 zile inainte de expirarea acetuia, la adresa furnizata in momentul plasarii comenzii pe website-ul Box it.

4.10. In cazul in care nu se primeste nici un raspuns la instiintarea de la punctul 4.10., se va emite o factura in mod automat pentru numarul total de cutii depozitate, pe o perioada de 1 (una) luna.

 

 1. CLAUZA PENALA

5.1. In caz de neplata a preţului in termen de 10 zile de la termenul stabilit se va percepe de catre depozitar o penalitate de întârziere de 1% pe zi de intarziere, aplicata la valoarea sumei neachitate.

5.2. In cazul in care deponentul nu va mai putea fi contactat si au trecut peste 30 zile de la termenul scadent sau de restituire, depozitarul este in drept sa pastreze obiectele depozitate pana cand deponentul va plati pretul pentru intreaga perioada restanta plus penalitatile de intarziere, precum si toate cheltuielile efectuate cu bunurile..

5.3. Valoarea penalitatilor poate depasi valoarea datoriei la care se aplica.

5.4. Daca au trecut peste 90 de zile de la prima factura scadenta si neachitata, iar deponentul nu mai poate fi contactat, sau acesta nu a revendicat bunurile aflate in depozit, depozitarul va considera aceste bunuri abandonate fiind in drept sa le pastreze sau sa le inlature din depozit, fara vreo alta formalitate sau notificare si fara a fi obligat depozitarul la plata vreunei sume de bani.

 

 1. DREPTURI SI OBLIGATII

6.1. Depozitarul are următoarele obligaţii:

a) sa asigure transportul si pastrarea bunurilor primite in depozitul mentionat la punctul 2.2. si sa se ingrijeasca de ele asa cum se ingrijeste de bunurile sale

b) sa asigure integritatea bunurilor ce i s-au incredintat, sa ia masuri de prevenire a deteriorarii sau degradarii lor

c) sa nu foloseasca bunurile in interes personal

d) sa nu înstraineze bunurile care fac obiectul prezentului contract

e) sa ia masuri pentru asigurarea şi garantarea secretului depozitului

f) să restituie bunurile în starea în care au fost preluate la expirarea duratei contractului, in conditiile de la pct. 3.2., sau la cererea deponentului.Deteriorarea ce nu a fost pricinuita de fapta depozitarului ramane in sarcina deponentului. Deponentului i se vor livra cutiile, mentionate in anexa nr. 1 la contract, in care acesta va pune bunurile, cutiile fiind sigilate in fata sa, depozitarul necunoscand continutul acestora.

g) depozitarul nu raspunde de continutul cutiilor si nici de distrugerea sau degradarea totala sau partiala a bunurilor aflate in cutii, avand in vedere ca nu se cunoaste starea lor. In situatia cu totul deosebita in care, se stabilste culpa depozitarului in deterioarea sau distrugerea totala sau partiala a bunurilor, acesta va achita deponentului dublul pretului depozitarii pe o luna, fara a fi tinut de plata vreunei alte sume si indiferent de valoarea bunurilor depozitate.

h) In cazul furtului, distrugerii sau deteriorarii bunurilor, in urma intrarii prin efractie in depozitu, depozitarul va oferi o despagubire egala cu cea oferita de societatea de asigurari in urma evaluarii dosarului de dauna.

6.2. In cazul in care deponentul nu mai poate fi contactat si au trecut peste 30 zile de la termenul scadent, sau de restituire, depozitarul este in drept sa pastreze obiectele depozitate pana cand deponentul va plati pretul pentru intreaga perioada restanta plus penalitatile de intarziere, precum si toate cheltuielile efectuate cu bunurile.

Daca au trecut peste 90 de zile de la prima factura scadenta si neachitata, iar deponentul nu mai poate fi contactat, sau acesta nu a revendicat bunurile aflate in depozit, depozitarul va considera aceste bunuri abandonate fiind in drept sa le pastreze sau sa le inlature din depozit, fara vreo alta formalitate sau notificare si fara a fi obligat depozitarul la plata vreunei sume de bani.

6.3.  In caz de deces al deponentului, bunul se restituie mostenitorului, la cererea acestuia, chiar daca prin contract fusese desemnata o alta persoana in acest scop. Atunci cand exista mai multi mostenitori, restituirea facuta unuia sau unora dintre acestia este valabila si nu le confera mostenitorilor alte drepturi decat cele rezultate din aplicarea prevederilor legale referitoare la mostenire. Mostenitorii vor face dovada calitatii lor de mostenitori ai deponentului cu certificat de calitate de mostenitor sau certificat de mostenitor, eliberat de notarul public. Din momentul notificarii decesului deponentului de catre mostenitori si pana cand acestia fac dovada calitatii lor cu actele necesare, acestia sunt obligati la plata contravalorii bunurilor depozitate in aceleasi conditii ca si deponentul.                               .

6.4. Aceste reguli se aplică în mod corespunzător si atunci când deponentul este persoană juridica.

6.5. Depozitarul este apărat de obligaţia de a restitui bunul, dacă acesta i-a fost cerut de către proprietar sau de o alta persoana indreptatita ori daca a fost rechizitionat de autoritatea publica sau dacă i-a fost in alt mod ridicat potrivit legii ori a pierit prin caz fortuit.

6.6. Atunci cand in locul bunului care i-a fost ridicat sau care a pierit depozitarul a primit o sumă de bani sau un alt bun, el este obligat sa le predea deponentului.

6.7. Daca depozitarul descopera ca bunul depozitat fusese furat ori pierdut, precum si pe adevaratul proprietar al bunului, el trebuie sa il informeze pe acesta din urma despre depozitul ce i s-a facut şi sa il someze sa isi exercite drepturile într-un termen determinat si indestulator, fara incalcarea dispozitiilor penale aplicabile. Numai dupa expirarea acelui termen depozitarul se poate libera prin restituirea lucrului catre deponent. In aceasta perioada, depozitarul este indreptatit sa primeasca aceeasi remuneratie ca si in cursul depozitului.

6.8. In toate cazurile, depozitarul este tinut, sa denunte deponentului procesul care i-a fost intentat de revendicant, intervenirea rechizitiei sau a altei masuri de ridicare ori faptul care il împiedica sa restituie bunul.

6.9. Deponentul are urmatoarele obligatii:

a) Sa achite la termenul stabilit preţul convenit pentru depozitarea bunurilor.

b) Sa nu depoziteze articole interzise:

b.1) Explozibili, substanțe inflamabile si periculoase sau orice alt articol interzis prin lege

b.2) Arme, munitie, explozibile

b.3) Materiale radioactive

b.4) Mancare, bauturi, alimente, marfuri perisabile

b.5) Obiecte ascutite, taioase

b.6) Substanțe chimice sau toxice

b.7) Alcool si alte lichide

b.8) Medicamente

b.9) Aur, argint, bijuterii, monede, bani sau alte valori

b.10) Obiecte de arta

b.11) Bunuri provenite din infractiuni

b.12) Orice obiect care poate altera starea initiala a obiectelor din cutie sau a celor din jurul acesteia

Prezenta enumerare nu este limitativa.

c) Sa nu depoziteze mai mult de 15 kg intr-o singura cutie.

d) Deponentul este obligat să îl despăgubească pe depozitar pentru toate pierderile suferite ca urmare a depozitării unor bunuri interzise.

e) Deponentul are obligatia sa ridice sau sa primeasca dupa caz bunurile depozitate, la expirarea termenului contractului.

f) Deponentul are obligatia, inainte cu minim 5 zile de expirarea perioadei contractuale, sa solicite restituirea cutiilor si incetarea contractului.In situatia in care deponentul nu notifica depozitarului restituirea cutiilor si incetarea contractului, contractul se prelungeste automat pe o perioada nedeterminata pana cand deponentul adreseaza o notificare depozitarului, cu obligatia deponentului de a achita contravaloarea bunurilor depozitate si a tuturor cheltuielilor efectuate cu bunurile.

6.9(1) Deponentul are dreptul să solicite oricând restituirea bunurilor în starea în care au fost predate, însa suma platita in avans nu va mai fi restituita acestuia.Prevederile de la punctele 4.3 si 4.4. se vor aplica in mod corespunzator.

6.9(2) Deponentul are dreptul de a solicita oricand livrarea unui obiect din intregul de bunuri depozitate in timpul perioadei contractuale, insa acesta se va obliga sa plateasca suma de 20 lei pentru acest serviciu.

6.9(3) Deponentul poate anula oricand comanda inainte de livrarea cutiilor goale ale depozitarului.

6.9(4) In momentul livrarii cutiilor goale, deponentul are obligatia sa achite o garantie de 10 lei/cutie, suma ce reprezinta cheltuieli aferente livrarii cutiei, care va fi stornata sau dedusa din plata primei luni de depozitare. Deponentul poate anula comanda dupa livrarea cutiilor goale ale depozitarului insa cu respectarea obligatiilor mentionate anterior si fara a i se mai restitui suma aferenta garantiei daca nu mai doreste depozitarea obiectelor.De asemenea, depozitarul este obligat si la plata contravalorii transportului pentru serviciul respectiv.

6.9(5) Deponentul se obliga sa depoziteze obiectele personale in cutiile Box it si sa il contacteze pe depozitar in termen de maxim 7 zile de la data livrarii cutiilor goale

 

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

7.1. Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră sau de cazul fortuit.

7.2. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

7.3. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.                      .

7.4. Fapta victimei insesi si fapta tertului inlatura raspunderea chiar daca nu au caracteristicile forţei majore, ci doar pe cele ale cazului fortuit, deoarece acestra din urma este exonerator de raspundere.

7.5. Partea care invoca forta majora sau cazul fortuit este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 (trei) zile de la inceperea evenimentului, producerea sa si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

7.3. Daca in termen de 4 (patru) zile, de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

 

 1. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul semnat inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti in urmatoarele cazuri:

a) Prin implinirea termenului pentru care a fost incheiat, dar cu obligatia deponentului de a adresa o notificare depozitarului privind incetarea contractului si restituirea bunurilor, in caz contrar contractul se va prelungi automat pe o perioada nederminata, cu obligatia deponentului de a achita contravaloarea bunurilor depozitate si a tuturor cheltuielilor efectuate cu bunurile.

b) Prin acordul scris al partilor;

c) Prin denuntarea unilaterala, de fiecare dintre parti, partea care va denunta contractul va transmite celeilalte parti o notificare. Data de la care rezilierea contractului isi produce efectele este aceea prevazuta in notificare. In cazul rezilierii contractului de catre deponent, acesta este obligat sa ii achite la zi depozitarului toate sumele pentru serviciile efectuate de acesta pana la data rezilierii. In cazul rezilierii de care depozitar, acesta va avea obligatia de a ii inmana deponentului bunurile aflate in depozit, dar cu obligatia acestuia din urma de a achita la zi serviciile efectuate.

8.2. In cazul in care obligatiile asumate de catre deponent in cadrul prezentului contract nu sunt indeplinite sau sunt indeplinite in mod necorespunzator, in special obligatia de a nu depozita bunuri interzise, depozitarul este in drept de a rezilia contractul fara punere in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati, si fara interventia vreunei instante de judecata prin trimiterea catre deponent a unei notificari prin care i se aduce la cunostinta incetarea contractului. Data de la care rezilierea contractului isi produce efectele este aceea prevazuta in notificare.

 

 1. PUBLICITATE

9.2. In momentul in care Clientul completeaza un formular de comanda, acesta este automat inregistrat in baza noastra de date si va primi Newsletterele Box it.

9.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor de catre Client se poate face in orice moment folosind legatura special destinata din cadrul oricaror Newslettere.

9.4. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

 1. FACTURARE – PLATA

10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.Boxit.ro sunt cele finale, firma nefiind platitoare de T.V.A. .

10.2. Plata se va face in avans prin transfer bancar sau in numerar inaintea sau in momentul livrarii cutiilor, in functie de planul tarifar ales. Depozitarul va emite catre Client o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

 

 1. CONFIDENTIALITATE

11.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Client Depozitarului, vor ramane in proprietatea Depozitarului.

11.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Client cu privire la Comanda/ Contract fara consimtamantul prealabil scris al Depozitarului.

11.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Depozitarului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Depozitarul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. Box it nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

11.4. Prin inscrierea in baza de date a Box it, Clientul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Box it: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care Box it poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si/sau a Serviciilor, etc.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Box it este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 0004816.

12.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Box it are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

12.3. Scopul colectarii datelor este: informarea evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, activitatii comerciale, de promovare a Bunurilor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul  Clientului.

12.4. Prin completarea datelor in formularul de Comanda,Clientul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Box it inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul 0004816, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre Box it, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre Box it, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, Clientul isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre Box it atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

12.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

12.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Strada G-RAL CONSTANTINIDE, NR. 8, Bloc C1, Etaj 1, Ap. 2, Bucuresti, Sector 1 in atentia S.C. MARLI SERVICES & CONSULTING SRL. , va puteti exercita dreptul la o solicitare gratuita pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate.

12.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Strada G-RAL CONSTANTINIDE, NR. 8, Bloc C1, Etaj 1, Ap. 2, Bucuresti, Sector 1 va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:
12.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
12.7.2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
12.7.3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

12.8. De asemenea, Box it poate furniza datele Clientului cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători.

12.9. Informatiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

 1. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

18.1. Legislatia aplicabila prezentului contract este legea romana.

18.2. Partile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila prin tratative directe orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ele in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

18.3. Daca rezolvarea litigiilor pe cale amiabila nu este posibila ele vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun din Bucuresti, Romania, instanta competenta general, material si teritorial fiind cea de la sediul depozitarului.